Achtergrond

Samen aankopen is de norm geworden binnen de federale overheid

Jaarlijks spendeert de federale overheid 2 miljard euro aan aankopen. Amper 5% van die aankopen gebeurt in groep. Uit een analyse blijkt dat ons land het daarmee een pak slechter doet dan veel Europese landen. In groep aankopen heeft verschillende voordelen. Door de grotere volumes die aangekocht worden, daalt de prijs. Maar er is nog een ander, minder zichtbaar voordeel. Door 1 organisatie de leiding te laten nemen voor een bepaalde aankoop hoeven de andere organisaties geen mensen in te schakelen om met dezelfde overheidsopdracht bezig te zijn.

 

Minister Vandeput heeft met de invoering van een nieuw KB het samen aankopen verplicht gemaakt voor de federale organisaties. Hij ziet wel nog een aantal uitdagingen. Om samen aan te kopen is een goede meerjarenplanning nodig.  Ook moeten er meer offertes ingediend worden voor kleinere opdrachten. Enkel zo kunnen we garanderen dat de overheid de beste waar voor haar geld krijgt. Ten slotte moeten KMO’s aangemoedigd worden om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het volstaat om de bestekken op een intelligente manier in te delen in loten en percelen om KMO’s een gelijk speelveld te geven.

De federale aankopers werden tijdens een druk bijgewoonde infosessie ingelicht over de doelstellingen van het KB. De Minister verzorgde de inleiding.

U kunt zijn speech hier lezen :20180313_samenaankopen_speech.pdf